Konstytucja RP w art. 217 normuje, że nakładanie podatków i innych danin publicznoprawnych, stawek podatkowych, a także przyznawanie ulg i umorzeń następuje w drodze ustawy. I tak szereg ustaw nakłada na nas obowiązek uiszczenia podatków pod wieloma tytułami.Faktem niebudzącym wątpliwości jest, że większość osób zobowiązana do płacenia podatków nie wie, jakie przysługują im prawa np. w zakresie ulg czy umorzeń, w szczególności w przypadku złej kondycji finansowej. W takim przypadku warto skorzystać z doradztwa podatkowego. Doradcy podatkowi jako specjaliści udzielą każdemu potrzebującemu niezbędnej pomocy w dziedzinie prawa podatkowego. Porady podatkowe obejmują nie tylko samo udzielenie porady czy pisanie opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, ale także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Doradztwo w podatkach może również polegać na reprezentowaniu klientów w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach przed organem skarbowym czy też przed Sądami Administracyjnymi. Doradcy podatkowi w sytuacjach najbardziej krytycznych w oparciu o swoją szeroką wiedzę mają możliwość użycia odpowiednich instrumentów wynikających z ustawy w celu uniknięcia płacenia nałożonych na podatnika kar czy grzywien. Doradztwo podatkowe jest niezbędne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej czy też funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Podobne artykuły

  • Bezpieczne inwestowanie w lokaty.Bezpieczne inwestowanie w lokaty. Lokata jest bardzo bezpieczną inwestycją, która pozwala na to, by człowiek czuł się pewnie i wiedział na sto procent, że za jakiś czas wyjmie z konta więcej pieniędzy. Jaka lokata jest […]
  • Doradztwo w podatkachDoradztwo w podatkach Każdy przedsiębiorca musi płacić podatki, bowiem tak właśnie wynika z ustawy. Tyle że to nie zawsze jest takie proste. Polskie prawo podatkowe należy do mocno skomplikowanych i co gorsza, […]
  • Koniec z przelewkami.Koniec z przelewkami. Jeśli ktoś zakłada własny biznes, to niestety albo też i stety musi sporządzić własną koncepcję jego rozwoju i prowadzenia. W przeciwnym wypadku nie ma szans długo utrzymać się na […]
  • Życiowy zakup mieszkaniaŻyciowy zakup mieszkania Dla większości osób decyzja o zakupie mieszkania jest jedną z najważniejszych w dorosłym życiu. Nic dziwnego, to inwestycja wymagająca dużych nakładów finansowych. Dla wielu osób czy […]
  • Sposoby windykacjiSposoby windykacji Gdy bierzemy kredyt czy pożyczkę w banku, gdy zaciągamy dług u znajomych, gdy nie płacimy należności za czynsz czy telefon, na pewno zainteresuje się nami instytucja, która zajmuje się […]
  • Zakup akcji sposobem na zysk.Zakup akcji sposobem na zysk. Gra na giełdzie potrafi być bardzo opłacalna. Jest to bardzo dobry sposób na to, by zarobić pieniądze, jednak trzeba uważać, bo można również sporo stracić. Pamiętajmy o tym, że jest to […]