Mówiąc o doradztwie podatkowym, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z uchwałą z dnia 05.07.1996 o doradztwie podatkowym, która opisuje porady podatkowe i określa zakres doradztwa podatkowego, oraz definiuje czynności doradcy podatkowego.Tak więc według ustawodawcy, doradztwo podatkowe jest to ogół czynności, które obejmują przede wszystkim udzielenie płatnikom, podatnikom i inkasentom a także innym podmiotom, na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii a także wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych. Doradztwo podatkowe obejmuje również prowadzenie płatnikom, podatnikom i inkasentom a także innym podmiotom, na ich zlecenie, ksiąg podatkowych i innych ewidencji służących do celów podatkowych. Doradztwo podatkowe to również sporządzanie płatnikom, podatnikom i inkasentom a także innym podmiotom, na ich zlecenie, zeznań i deklaracji podatkowych. Natomiast doradcy podatkowi są to osoby mające status wolnego zawodu, które świadczą usługi z zakresu doradztwa podatkowego i należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Zawód doradcy podatkowego jest regulowany, innymi słowy oznacza to, iż jest to zawód taki, którego wykonywanie określone jest konkretnymi przepisami.

Podobne artykuły

  • Najczęstsze usługi bankoweNajczęstsze usługi bankowe Konto w banku ma teraz już każdy obywatel. Rzadko się zdarza, by ktoś trzymał pieniądze w skarpecie. I właśnie rachunek w banku jest najlepszym przykładem na najbardziej pospolite na […]
  • Doradztwo podatkowe pomysłem na biznesDoradztwo podatkowe pomysłem na biznes Młodzi ludzie, którzy zastanawiają się nad tym, jak pokierować swoją przyszłą karierą coraz częściej zwracają uwagę na korzyści, jakie może przynieść im profesjonalne doradztwo w […]
  • Rola kas fiskalnychRola kas fiskalnych Fiskalna kasa inaczej zwana rejestrującą, jest narzędziem elektronicznym, mającym na celu rejestrację obrotu i podatku należnego ze sprzedaży detalicznej. Każdy przedsiębiorca, zajmujący […]
  • Inwestowanie swoich oszczędności.Inwestowanie swoich oszczędności. Jeśli ktoś zarabia więcej, niż wydaje na codzienne życie, to ma wielką szansę na to, by każdego miesiąca odkładać pewną kwotę pieniędzy. Po jakimś czasie może się z tego uzbierać całkiem […]
  • Firma radzi w kwestiach podatkowychFirma radzi w kwestiach podatkowych Każdy przedsiębiorca zderza się z trudną sytuacją, jeśli chodzi o nasz system podatkowy. Jest on niespójny, posiada wiele dziur, jest niespójny i skomplikowany. Samemu trudno się we […]
  • Czym jest audyt podatkowy?Czym jest audyt podatkowy? Doradztwo podatkowe jest dość szeroko pojętą formą działalności, która pozwala zarówno wypełniać powinności podatnika, jak i również kontrolować nasze działania finansowe. Doradztwo […]