Doradztwo personalne to zawód, który podobnie jak księgowość jest zawodem związanym ze szczególnym zaufaniem podatnika i przedsiębiorcy. W związku z tym zawodowe świadczenie usług w zakresie porady podatkowe wymaga szczególnych kwalifikacji i uprawnień. Takie stosowne uprawnienia muszą posiadać nie tylko doradcy podatkowi, ale i: licencjonowani księgowi, adwokaci, radcy prawni, biegli rewidentów oraz osoby prawne zatrudniające doradców, spółki handlowe nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne.Na rynku działa szereg podmiotów zajmujących się tematyką – doradztwo podatkowe bez jakichkolwiek uprawnień. Podmioty te nie gwarantują żadnych kwalifikacji czy jakości usług, gdyż nie posiadają ubezpieczenia i nie są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Dlatego należy na takie firmy i na takie usługi uważać. Doradcy, którzy posiadają wszelkie uprawnienia zdolni są do wykonywania takich zadań jak: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie w tym zakresie porad.

Podobne artykuły

  • Problemy z dziedziczeniemProblemy z dziedziczeniem Dziedziczenie jest w naszym kraju coraz popularniejsze, a po długim okresie socjalizmu, kiedy nie było, co dziedziczyć, a większość dóbr należała do wszystkich znów wracamy do normalności, […]
  • Gra na giełdzie.Gra na giełdzie. Giełda jest takim miejscem, w którym można inwestować swoje oszczędności w akcje różnych spółek. Dzięki temu, że kupujemy akcje, finansujemy inwestycje firm, które znajdują się na […]
  • Sprzedaż internetowa, firmy kurierskieSprzedaż internetowa, firmy kurierskie Firmy kurierskie obsługują obecnie większość sklepów internetowych, sprzedawców na aukcjach. Taka forma jest zdecydowanie najkorzystniejsza dla klienta, chociażby z uwagi na krotki czas […]
  • Sztuka rozkręcania interesu.Sztuka rozkręcania interesu. Jeśli zrodzi się w naszej głowie pomysł na założenie własnego interesu, a do tego czujemy, że mamy do niego smykałkę to jeszcze i tak nie gwarantuje sukcesu. Musimy mieć gotowy plan na […]
  • Karty kredytowe remedium na dołek finansowyKarty kredytowe remedium na dołek finansowy Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie słyszał o bezgotówkowych zakupach. Ogólny postęp techniczny w tym także w sferze finansów i rachunkowości sprawił, że pojawiły się karty płatnicze […]
  • Zakup akcji sposobem na zysk.Zakup akcji sposobem na zysk. Gra na giełdzie potrafi być bardzo opłacalna. Jest to bardzo dobry sposób na to, by zarobić pieniądze, jednak trzeba uważać, bo można również sporo stracić. Pamiętajmy o tym, że jest to […]