Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą musi mieć kasę fiskalną. Podatnik posiada sporo obowiązków związanych z posiadaniem kasy fiskalnej. Przed rozpoczęciem pracy na kasie należy ją zaprogramować. Kasom fiskalnym należy wprowadzić datę i czas, numer NIP, stawki podatku VAT, nagłówek paragonu, nazwy towarów z przyporządkowaną stawką VAT.Kasy fiskalne programuje serwisant. Następnie należy aktywować pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią kasy. Jest to tak zwana fiskalizacja kasy. Fiskalna kasa musi być zgłoszona do Urzędu Skarbowego Podatnik musi powiadomić Urząd Skarbowy w terminie 7 dni od fiskalizacji kasy. W razie zepsucia kasy, należy ewidencjonować kasę rezerwową lub zaprzestać sprzedaży. Oprócz wystawiania paragonów (ewidencjonowanie sprzedaży), użytkownik kasy ma obowiązek sporządzać raport dobowy i raport fiskalny okresowy. Niektóre kasty posiadają możliwość wydruku raportu miesięcznego. Kasy fiskalne muszą być serwisowane. Przegląd techniczny kasy obowiązkowo należy dokonywać co 24 miesiące. Kopie dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży, powinny być przechowywane. Jeżeli kończymy działalność gospodarczą należy przy współdziałaniu z serwisantem i Urzędem Skarbowym dokonać likwidacji kasy.

Podobne artykuły

  • Kasy fiskalne dla lekarzyKasy fiskalne dla lekarzy Do 1 maja 2011 roku lekarze nie mieli obowiązku ewidencjonowania swoich przychodów za pomocą kas fiskalnych. Od tego dnia pojawił się taki podatkowy obowiązek, bez względu na to, czy […]
  • Firma radzi w kwestiach podatkowychFirma radzi w kwestiach podatkowych Każdy przedsiębiorca zderza się z trudną sytuacją, jeśli chodzi o nasz system podatkowy. Jest on niespójny, posiada wiele dziur, jest niespójny i skomplikowany. Samemu trudno się we […]
  • Rola kas fiskalnychRola kas fiskalnych Fiskalna kasa inaczej zwana rejestrującą, jest narzędziem elektronicznym, mającym na celu rejestrację obrotu i podatku należnego ze sprzedaży detalicznej. Każdy przedsiębiorca, zajmujący […]
  • Najczęstsze usługi bankoweNajczęstsze usługi bankowe Konto w banku ma teraz już każdy obywatel. Rzadko się zdarza, by ktoś trzymał pieniądze w skarpecie. I właśnie rachunek w banku jest najlepszym przykładem na najbardziej pospolite na […]
  • Inwestowanie swoich oszczędności.Inwestowanie swoich oszczędności. Jeśli ktoś zarabia więcej, niż wydaje na codzienne życie, to ma wielką szansę na to, by każdego miesiąca odkładać pewną kwotę pieniędzy. Po jakimś czasie może się z tego uzbierać całkiem […]
  • Postępowanie windykacyjnePostępowanie windykacyjne Każdy przypadek, gdzie osoba fizyczna lub prawna nie wywiązuje się ze spłaty należności może zostać poddana postępowaniu windykacyjnemu. Polega ono na profesjonalnym i zgodnym z przepisami […]